Slovenská asociácia kondičných trénerov

REGISTER ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV SAKT

Na základe účinnosti Zákona o športe 440/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov, uvádzame na svojom webe Register odborníkov v športe, ktorí sú členmi našej organizácie pre rok 2019. Je k nahliadnutiu v priloženom súbore.

 


Pár odpovedí na najčastejšie otázky:

Čo je to Register odborníkov v športe? Na základe účinnosti Zákona o športe 440/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov musí každá osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe (napr. trénerskú kvalifikáciu atď.) byť v takomto registri.

 

Kde ho nájdem?

  • Ak nie ste alebo nechcete byť členom nejakej organizácie- teda bez príslušnosti k športovej organizácií (napr. SAKTu) sa priamo registruje na www.sport.gov.sk
 
  • Ak ste členom SAKTu v aktuálnom roku tak na tejto stránke v prílohe

Chcem byť členom SAKTu a nachádzať sa v príslušnom Registri odborníkov v športe. Ako mám postupovať?

  1. Je potrebné aktualizovať svoje osobné údaje cez tento FORMULÁR (vyplňujte s diaktirikou)
  2. Zaplatiť obratom členský príspevok vo výške 10 Eur na účet IBAN SK6383300000002300934795 ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno.
  3. Aktualizácia Registra na našom webe, prebieha vždy koncom mesiaca
  4. V prípade potreby potvrdenia o evidencii v Registri odborníkov píšte na jaroslav.kompan @umb.sk

Budem registrovaný aj v Registri odborníkov na Ministerstve školstva? Zatiaľ nie pretože zatiaľ nie je funkčný informačný systém. Potom áno a to zabezpečí SAKT.

"Ak fyzická osoba MÁ príslušnosť k športovej organizácii (napr. je členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník), zápis do registra vykoná príslušná športová organizácia. Až do sprístupnenia funkcionality informačného systému, ktorý bude umožňovať športovým organizáciám priamy zápis príslušných osôb do systému sa za zverejnenie údajov považuje ich zverejnenie na webovom sídle príslušnej organizácie." zdroj informácie