Slovenská asociácia kondičných trénerov

Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným kondičným trénerom najvyššej kvalifikácie!!!!!!

 Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným kondičným trénerom najvyššej kvalifikácie Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so zameraním na kondičného trénera. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).

 

Základné informácie nájdete na:

Informácie pre uchádzačov - komplexná informácia, prihlášky, ponuka štúdia atď. 

Ponuka štúdia Bc. denná forma- študijný program - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo alebo trénerstvo

Ponuka štúdia Bc. externá forma- študijný program - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo alebo trénerstvo 

 

Využite možnosť podať si prihlášku na vysokoškolské štúdium kondičného trénerstva na Katedre telesnej výchovy a športu, FF UMB v Banskej Bystrici. Možnosť spojiť kvalitné športové zázemie v meste Banská Bystrica spolu s vysokoškolským štúdiom spojili v minulosti a aj spájajú v súčasnosti viacerí poprední športovci a športoví činovníci (napr. bývalý kondičný tréner hokejovej reprezentácie SR a dnes kondičný tréner gruzínskej futbalovej reprezentácie Roman Švantner, kondiční tréneri pri ligových tímoch v hokeji a futbale Juraj Moravčík, Michal Lacena, Andrej Caban, atletický tréner roka Matej Spišiak, predseda SAZ Peter Korčok, šéftréner SAZ a predseda SAKT Martin Pupiš, reprezentační tréneri Pavol Pankúch, Pavel Kováč, Roman Benčík, Juraj Benčík, Miroslav Sližik, Iva Hudač, sestry Velďákové, Martina Hrašnová, Mária Czaková, Peter Horák, Igor Kováč (bronzový na 110 m pr. na MS v atletike), Zuzana Blažeková, Igor Kollár, Roman Mrázek, Róbert Valíček, Martin Tišťan, Marcel Matanin, Zuzana Costin-Malíková a mnoho ďalších).

K najúspešnejším kondičným trénerom, ktorí študujú KTVŠ FF UMB, alebo ju absolvovali patria:

Andrej Caban - kondičný tréner niekoľko rokov pracuje pre viacero ligových futbalových tímov atď.

Michal Lacena – kondičný tréner futbalovej reprezentácie, ktorá štartovala na MS U17, niekoľko rokov pracuje pre viacero ligových futbalových tímov atď.

Juraj Moravčík - kondičný tréner, ktorý spolupracuje s viacerými hráčmi NHL, KHL ale i slovenskými extraligovými družstvami atď.

Roman Švantner – kondičný tréner hokejovej reprezentácie SR, FC Kairat Almaty, viacerých hráčov NHL, KHL a v minulosti futbalovej reprezentácie U21 atď.

a mnoho ďalších.